آزمایش T4

Total Thyroxine

مقدمه‌ای بر آزمایش T4:

T3 Woman
 • آزمایش T4 را با نام تیروکسین می شناسیم که در آزمایشگاه سینا در بخش هورمون شناسی انجام می شود. نام T4 در زبان فارسی تترایدوتیرونین می باشد.
 •  این تست و آزمایش های همانند آن برای تشخیص و شناسایی بیماری تیروئید و چگونگی عمکرد آن درخواست می شود.
 •  نمونه های مورد نیاز برای انجام این تست در آزمایشگاه نمونه خون (سرم) می باشد. این تست نیاز به ناشتایی ندارد ولی در صورت امکان از مصرف داروی T4 اگزوارن یک ماه قبل از آزمایش خودداری نمایید.
 • برای انجام این آزمایش در نوزادان از کف پاشنه نمونه گیری انجام می شود.

عوامل زیر می تواند بر روی نتیجه آزمایش T4 اثر گذار باشد:

این آزمایش ممکن است با موادی مثل ید، کلرفیبرات، استروژن، هروئین، آمفتامین، متادون، ضد بارداری خوراکی و یا استروئیدهایی مثل داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی  آندروژن ها و داروهای ضد تیروئید و فنی توئین تداخل داشته باشد.

در جهت تکمیل آزمایش T4، تست های تکمیلی دیگری نیز انجام می شوند که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره شده است:

 • TSH
 • T3
 • T3up
 • Anti TPO
 • Anti TG
 • Free T3
 • Free T4