آزمایش HbA1c چیست؟

HbA1C

آزمایش HbA1c میزان قند خون (گلوکز) متصل به هموگلوبین را اندازه گیری می کند. هموگلوبین بخشی از گلبول های قرمز است که اکسیژن را از ریه ها می گیرد و به سایر بخش های بدن منتقل می کند. آزمایش HbA1c میزان متوسط قند خون (گلوکز) متصل به هموگلوبین را در سه ماه گذشته نشان می دهد. این مقدار مربوط به سه ماه گذشته است زیرا بطور معمول طول عمر گلبول های قرمز 3 ماه می باشد.

Human Glucose Levels

اگر میزان HbA1c خون بالا باشد ممکن است نشانه دیابت باشد. آزمایش HbA1c برای دیابت و یا پره دیابت (قبل از دیابت) در بزرگسالان بکار می رود. بیماری پره دیابت (قبل از دیابت) به این معناست که قند خون در حدی است که شخص در معرض خطر گرفتاری دیابت می باشد.

مقادیر طبیعی و غیرطبیعی HbA1c:

  • اگر میزان HbA1c کمتر از 6 درصد باشد در محدوده غیردیابتیک است
  • اگر میزان HbA1c بین 6 تا 6.4 درصد باشد نشانه نقص در تنظیم گلوکز (قند خون) و یا IFG می باشد و شخص در وضعیت پره دیابتیک (پیش از دیابت) قرار دارد.
  • اگر میزان HbA1c برابر 6.5 درصد و یا بالاتر از آن باشد، نشان دهنده دیابت نوع دو (تیپ 2) می باشد.

HbA1c در چه مواردی بکار نمی رود:

  • تشخیص دیابت حاملگی با HbA1c انجام نمی شود و در عوض با آزمایشی بنام تست تحمل گلوکز خوراکی (oGTT) صورت می گیرد.
  • در بیماران با انواع خاصی از کم خونی: بدلیل آن که ممکن است هموگلوبین کافی نباشد میزان HbA1c قابل اعتماد نیست.