آزمایش تیروکسین آزاد

Free T4

مقدمه‌ای بر آزمایش Free T4:

 • آزمایش Free T4 را با نام تیروکسین آزاد می شناسیم و در آزمایشگاه سینا در بخش هورمون شناسی انجام می شود.
 • این تست و آزمایش های همانند آن برای تشخیص و شناسایی بیماری تیروئید و چگونگی عملکرد آن درخواست می شود.
 • نمونه مورد نیاز برای انجام این تست در آزمایشگاه، نمونه خون (سرم و پلاسما) می باشد.
 • مراجعه کننده به آزمایش برای انجام این تست نیاز به ناشتایی ندارد ولی در صورتی که بیمار پیش از انجام آزمایش، دارویی را مصرف کرده باشد می بایست به پرسنل آزمایشگاه اطلاع دهد.

مواردی که باعث باعث افزایش سطح Free T4 در خون می شود:

 • هپارین
 • آسپرین
 • پروپرانولول
 • تجویز تیروکسین خارجی

مواردی که باعث باعث افزایش سطح Free T4 در خون می شود:

 • فوروزماید
 • فنی توئین
 • متادون
 • ریفامپین

در جهت تکمیل آزمایش Free T4، تست های تکمیلی دیگری نیز انجام می شوند که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره شده است:4

 • T3
 • TSH
 • T3 UP
 • Anti TPO
 • Anti TG
 • Free T3
Free T3

مختصری درباره آزمایش Free T4:

نام کامل آزمایش
Free Tyroxin
نام اختصاری آزمایش:
FT4
نوع نمونه جهت انجام آزمایش:
Serum
حداقل حجم نمونه جهت انجام آزمایش:
0.5 cc
روش انجام آزمایش:
ELISA
زمان گزارش‌دهی تست در آزمایشگاه سینا:
روزانه
زمان گزارش‌دهی تست در آزمایشگاه سینا در صورت اورژانسی بودن:
یک ساعت پس از دریافت نمونه