آزمایش فریتین - ذخیره آهن

Ferritin

مقدمه‌ای بر آزمایش Ferritin:

Ferritin
  • تست Ferritin را با نام فارسی فریتین می شناسیم که در آزمایشگاه سینا در بخش بیوشیمی انجام می شود.
  • این تست جهت تشخیص فقر آهن، اضافه بار آهن و مقدار ذخایر آهن بدن درخواست می شود. نمونه های مورد نیاز برای انجام این تست خون (سرم) می باشد. جهت انجام آزمایش نیاز به ناشتایی نمی باشد.
  • 24 ساعت قبل از انجام آزمایش فریتین از مصرف داروهای حاوی آهن اجتناب کنید.

مواردی که باعث افزایش فریتین می شود:

  • الکل
  • قرص بارداری
  • قرص های حاوی آهن
  • مصرف غذاهای حاوی آهن

مواردی که باعث کاهش فریتین می شود:

مصرف اریتروپوئیتین و خون ریزی ماهیانه در زنان موجب کاهش آهن و همچنین کاهش فریتین می شود.

در جهت تکمیل آزمایش Ferritin، تست های تکمیلی دیگری نیز انجام می شوند که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره شده است:

TIBC – Fe – Hemoglobin – WBC – ESR

مختصری درباره آزمایش Ferritin:

نام کامل آزمایش
Ferritin
نام اختصاری آزمایش:
Ferritin
نوع نمونه جهت انجام آزمایش:
Serum
حداقل حجم نمونه جهت انجام آزمایش:
1 cc
روش انجام آزمایش:
ELISA
زمان گزارش‌دهی تست در آزمایشگاه سینا:
روزانه
زمان گزارش‌دهی تست در آزمایشگاه سینا در صورت اورژانسی بودن:
یک ساعت پس از دریافت نمونه