میزان ناشتایی برای آزمایشات مختلف

نیاز به ناشتا بودن ندارد.

 • برای قند خون 8 ساعت ناشتایی کافی می باشد.
 • در طول این 8 ساعت خوردن آب اشکالی ندارد.
 •  برای این آزمایشات 12 تا 14 ساعت ناشتا باشید
 • نوشیدن آب اشکالی ندارد
 • شام سبک میل نمایید
 • 72 ساعت رژیم عادی داشته باشید تا پزشک شما در مورد چربی های بدن شما بتواند قضاوت درستی داشته باشد
 • رعایت حدود 4 ساعت ناشتایی توصیه می شود اما اجباری نیست.
 • حدود 4 ساعت ناشتایی کافی است.
 • بهتر است از خوردن گوشت زیاد قبل از انجام آزمایش خودداری کنید.
 • آزمایشات SGPT و SGOT نیاز به ناشتایی ندارند.
 • آزمایش آلکالن فسفاتاز نیاز به حداقل 4 ساعت ناشتا بودن دارد.
 • حدودا 4 تا 8 ساعت ناشتایی نیاز دارد در ضمن بهتر است از 2 روز قبل از آزمایش از مصرف مکمل های آهن (قرص، کپسول، آمپول) خودداری کنید.

نیاز به ناشتایی ندارد.

نیاز به ناشتایی ندارد.

 • آزمایشات فاکتورهای التهابی خون (CRP,RF) و سرعت رسوب گلبول های قرمز (ESR) نیاز به ناشتایی ندارد
 • تست های تیروئید (مانند TSH – T3 – T4 – Free T4 – Free T3 – TGAB)
 • هورمون های زنانه 
 • هورمون های مردانه
 • تست بارداری (BHCG)